Vilkår og betingelser

Sportylab AS

Partene

Selger er:

SPORTYLAB AS
Adresse: Peer Gynts Vei 5, 3160 Stokke
E-post: post@sportylab.no
Telefon: +47 33 22 11 11
Org. nr: 928 998 290 

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

1. Generelle vilkår

1.1 Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker («Kunden»), legger inn en bestilling via sportylab.no og relaterte sider («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Sportylab AS med organisasjonsnummer 928 998 290, heretter også kaldt Sportylab. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Sportylab finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

1.2 Kunden må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Sportylab godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Sportylab forbeholder seg retten til å avvise eller endre en Kundes bestillinger (for eksempel hvis Kunden har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3 Sportylab har ingen ansvar dersom produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Sportylab har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt bestilt av Kunden, skal Sportylab selvsagt informere kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av den endrede prisen før Sportylab fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter Kunden kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Sportylab er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til nettstedet.

1.4 Nettstedet og alt innholdet der eies av Sportylab eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivningen. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Sportylab.

2. Kontrakter og bestillinger

2.1 For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må Kunden akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover Kunden å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at han/hun har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker i bruk i samsvar med Sportylab sin Personvernpolicy angitt.

2.2 En kjøpsavtale er inngått når Sportylab har bekreftet Kundens bestilling, og Kunden har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Sportylab via e-post. Sportylab oppfordrer Kunden til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Sportylab sin kundeservice om bestillingen. Kunden har rett til å kansellere sin bestilling inntil den er blitt bekreftet av Sportylab. Hvis bestillingen kanselleres, skal Sportylab refundere eventuelle betalinger Kunden eller hans/hennes kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3. Kundeinformasjon osv.

3.1 Sportylab anbefaler at Kunden oppretter en brukerkonto før det foretas kjøp på Nettstedet. Hvis Kunden registrerer sin brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil Kunden bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. Informasjon om Sportylabs behandling av personopplysninger er gitt i Sportylabs Personvernpolicy, som utgjør en integrert del av disse Generelle vilkårene.

3.2 Kunden lover å sørge for at ingen andre enn Kunden bruker Kundens innloggingsopplysninger. Kunden tillates ikke å gi videre brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Kunden skal uten opphold gi Sportylab melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til Kundens passord. Kunden er ansvarlig for alle kjøp gjort med Kundens innloggingsinformasjon hvis Kunden ikke har gitt slik melding.

3.3 Hvis Sportylab har mistanke om at Kunden misbruker sin brukerkonto eller sin innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Sportylab rett til å blokkere Kundens tilgang til brukerkontoen. Sportylab har videre rett til å tildele Kunden ny innloggingsinformasjon.

4. Priser, avgifter og betaling

4.1 Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.

4.2 Kunden kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Les mer om våre ulike betalingsalternativer og rabatter. Sportylab har rett til å debitere Kunden allerede i forbindelse med bestillingen om ikke Kunden har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode, og dette er akseptert av Sportylab. Ved fakturering eller delbetaling skal Sportylab eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Sportylab forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden Kunden har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.

5. Spesialtilbud

5.1 Sportylab skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Sportylab har angitt i forbindelse med dette. Sportylab forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.
Det går ikke å kombinere rabatter, koder, kampanjer eller andre tilbud.

6. Levering og forsendelse

6.1 Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at Sportylab skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om Sportylabs levering av produktet og vilkårene for levering er angitt her.

6.2 Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Sportylab informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.

6.3 Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må Kunden gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i transportørens sporingsmelding. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Kunden kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis Kunden har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Om kunden ikke henter sin pakke har Sportylab rett å debitere kunden en avgift på 250 kr for arbeid og fraktavgifter. Hver oppmerksom på at pakker som ikke blir hentet ikke faller under rammen for angrerett eller fri retur.

6.4 Pakke i postkasse.
Det ytes ingen form for erstatning i de tilfeller hvor kunden mener å ikke ha mottatt pakke i postkasse dersom sporing hos transportør viser at pakken er levert. Det er kundens ansvar å til en hver tid følge sporingen. I det øyeblikk hvor forsendelsen har forlatt Sportylab sitt lager er tjenesten utført fra Sportylab sin side og ansvar for hva som skjer med forsendelsen i tidsrommet mellom da forsendelsen er levert til transportør og til kunde fysisk har pakken, opphører. Sportylab kan ikke belastes for eventuelle tyverier eller dersom transportør leverer i feil postkasse. Dette er en sak mellom kunde og transportør.

7. Rett til å tilbakekalle

7.1 Når produkter kjøpes på Nettstedet, har Kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding til Sportylab om dette innen 14 dager fra da Kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet iht angrerettsfristen.

7.2 Angreretten/retur gjelder ikke for følgende typer varer:
• varer med brutt forsegling (for eksempel kosttilskudd, kosmetiske produkter, elektronikk, instrumenter og lignende produkter);
• varer som raskt kan forverres eller bli for gamle (for eksempel kosttilskudd, helsekost og andre matvarer);
• varer som er produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller som på annen måte har fått et tydelig personlig preg; klær med egendefinert logo og/eller trykk, produkter hvor kunden har påvirket design, osv.
• digitalt innehold som leveres på annen måte enn på et fysisk medium (for eksempel dataprogram, applikasjoner, spill, musikk, videoer eller tekster hvor tilgangen skjer via nedlastning eller streaming).
• intimprodukter (for eksempel undertøy, badeklær, sokker, strømpebukser) kan kun returneres dersom varen er ubrukt og med alle tagger på plass.
• angerretten gjelder kun på hele set/pakker. Sportylab godkjenner ikke retur av valgte deler av et kjøpt set (du kan returnere hele det uåpnete setet). Returretten gjelder kun uåpnet pakke ved kjøp av ulike pakker/set.

7.3 Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker Kunden i at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium.

7.4 I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, kommer Kunden til å få tydelig informasjon.

7.5 Hvis Kunden ønsker å bruke angreretten, må Kunden, før utløpet av angrefristen, sende en tydelig beskjed til Sportylab på den måten som er bestemt her. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Forbrukerrådet. Angrerettskjema som kunden mottar ved ordrebekreftelse kan følgelig også benyttes.

7.6 Hvis Kunden bruker sin angrerett, skal Kunden betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Sportylab fikk melding om at Kunden gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen. Eventuelle returer skal sendes til Sportylab i samsvar med metodene og veiledningene gitt på Nettstedet.

7.7 Sportylab skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur, er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet.

7.8 Hvis Kunden bruker angreretten, skal Sportylab refundere beløpet Kunden har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at Kunden velger en annen levering enn standardleveringen Sportylab tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Sportylab har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kunden har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.

7.9 Sportylab skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Sportylab mottok Kundens tilbakekallingsmelding. Men Sportylab skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Sportylab har mottatt produktet, eller Kunden har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til Kunden med den betalingsmetoden som Kunden har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

8. Produkter

8.1 Samtlige produkter som selges på Sportylab.no er godkjente for bruk i Norge. Alle produkter som selges hos Sportylab er bare et supplement til råd fra din lege og/eller terapeut og er ikke på noen måte ment å erstatte eventuell legeundersøkelse eller behov for medisinsk tilsyn.

8.2 Produktene på Sportylab.no bør ikke brukes som et alternativ til en variert kost. Anbefalt daglig dose som er angitt på emballasjen bør ikke overskrides. Husk at det er viktig med et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil. Hvis du er gravid, ammer, lider av sykdom eller er under medisinsk behandling, bør du alltid oppsøke lege før du bruker produktene på Sportylab.no.

9. Produkter med Særlige vilkår

9.1 Vær observant på at visse produkter har ”Særlige vilkår” på produktsiden. For disse produktene gjelder de særlige vilkårene som fremgår i dette avsnittet.

9.2 Produktene leveres ikke fra Sportylabs lager, men direkte fra vår leverandør.

9.3 Etter bestilling av et produkt med Særlige vilkår vil du bli kontaktet av et fraktselskap for å gjøre opp om dag og tid for leveranse.

9.4 Leveranse skjer til angitt adresse (til inngangsdøren i nedre etasje hvis du bor i leilighet). Hvis du bor på en øy med begrenset kommunikasjon, kan det hende at opphenting må finne sted på nærmeste postterminal, alternativt ta lengre tid hvis fraktselskapet trenger hjelp fra en tredjepart.

9.5 Vi har for tilfellet ingen mulighet å tilby montering eller bærehjelp.

9.6 Frakten inngår i prisen, hvilket innebærer at du ikke vil bli debitert ekstra for frakten. Observer at ved en eventuell retur så vil dette bli debitert, opp til 1200 kr avhengig av produkt. For at returen skal kunne godkjennes må produktet være pakket i sin uberørte originalemballasje. Om forpakningen er skadet, vil en retur ikke kunne godkjennes. Vi forbeholder oss retten til å fakturere en ekstra kostnad om du vil endre leveringsadresse og fraktselskapet tar en ekstra kostnad for å gjennomføre denne justeringen.

9.7 Vi reserverer oss for at lengre leveringstider kan forekomme hvis produktet er utsolgt fra leverandøren.

9.8 Vi forbeholder oss retten til debitere kunden en avgift på opp til 500 kr dersom pakken ikke kan leveres i tid på grunn av feilaktig angitt informasjon eller om kunden ikke svarer når fraktselskapet tar kontakt med mottaker.

9.9 Kunden er selv ansvarlig for å undersøke at leveransen inneholder alle kolli som angis på følgeseddelen samt at pakken er hel når den leveres. Eventuelle feil skal noteres på sjåførens følgeseddel.

10. Garanti og klager

10.1 Noen av Sportylabs produkter kan det hende er gjenstand for garantier. Informasjon om henholdsvis eventuell garantiperiode og spesielle bestemmelser om garantier for hvert produkt er fastsatt på Nettstedet eller i disse Generelle vilkårene. Garantier for produkter skal kun dekke opprinnelige produksjonsdefekter og følgelig ikke mulig feil som oppstår ved eller etter mulige, individuelle endringer av produktets funksjon og utseende, for eksempel ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens bestillingsbekreftelse etablerer garantisertifikatet.

10.2 Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene forbrukervernlovgivning. En Kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt produkt, skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på Nettstedet, kontakte Sportylab så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget. Klager fremmet innen to måneder fra Kunden oppdaget defekten, skal alltid anses å være blitt gitt i rett tid. Kunden har rett til å fremme en klage på produkter kjøpt på Nettstedet, innen [2*] år etter å ha mottatt produktet, eller innen fem år hvis produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

10.3 Sportylab skal bære kostnadene for returfrakten for eventuelle, godkjente klager.

10.4 Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas, skal Sportylab refundere Kunden i samsvar med gjeldende forbrukervernlovgivning. Sportylab bestreber seg på å gjøre dette innen 30 dager etter at Sportylab har mottatt klagen, men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen. Sportylab forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever Sportylab retningslinjene gitt av Forbrukertvistutvalget. Mer informasjon finner du hos Forbrukerrådet.

11. Linker

11.1 Sportylab skal kunne gi linker til andre nettsteder utenfor Sportylabs kontroll og skal kunne gi linker til Nettstedet. Selv om Sportylab bestreber seg på å sørge for at Sportylab kun gir linker til nettsteder som bruker lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser som Sportylabs Personvernpolicy, er ikke Sportylab ansvarlig for mulig vern eller konfidensialitet hva gjelder informasjon eller personopplysninger Kunden gir på andre nettsteder. Kunden bør være forsiktig og lese personvernbestemmelsene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

12. Force majeure

12.1 Sportylab er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Sportylabs kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Sportylab informere Kunden tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både Kunden og Sportylab rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

13. Endringer i de Generelle vilkårene

13.1 Sportylab forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde straks Kunden har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Sportylab har informert Kunden om endringene. Men Sportylab anbefaler at Kunden jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

14. Utskillelse

14.1 Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

15. Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger

15.1 Tvister skal i først og fremst løses i konsensus etter diskusjon med Sportylab kundeservice.

15.2 Om en tvist ikke kan løses ved hjelp av Sportylab kundeservice kan du som kunde vende deg til Forbrukertvistutvalget som du finner mer informasjon om på www.forbrukertvistutvalget.no. Du kan også leverere klagemål online direkte via EU-kommisjonens plattform for tvister. Den finner du her: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Når du leverer inn klagemål via denne plattformen så videresendes det automatisk til rett nasjonal tvistløsningsorgan. Dette tvistløsningsorganet tar så kontakt med oss og forsøker å løse tvisten uten å blande inn domstolen.
Ved en eventuell tvist følger Sportylab beslutningen fra Forbrukertvistutvalget eller motsvarende tvistløsningsorgan.

15.3 En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal avgjøres enlig punk 14.2 over eller avgjøres av domstolene i Norge.

16. Personvern og sikkerhet

Sportylab har som høyeste prioritet og ivareta kjøpers og besøkendes personvern. Nettsidene skal være krypterte med SSL sertifikat som gjør at informasjon som utveksles mellom nettstedet og bruker ikke kan identifiseres av andre. Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos sportylab.no godtar du at vi personaliserer innholdet på nettbutikken basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interessegruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne nettsider. Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

17. Kjøp/salg til næringsvirksomhet

– Kjøp/salg til næringsvirksomhet reguleres av avtaleloven.
– Næringsvirksomhet har ikke angrerett eller tilgang på fri frakt.

18. 1. Garanti / reklamasjon ved kjøp til næringsvirksomhet.

Ved kjøp til næringsvirksomhet tilbyr Sportylab ingen garanti for varer som selges til næringsvirksomhet. Vennligst se avsnitt nedenfor angående produsentgaranti. Kjøp til næringsvirksomhet vil kunne dra nytte av produsentens garanti for alle varer vi selger. Vennligst merk at vi selv ikke tilbyr noen garantier når det gjelder varene, og at alle andre garantier og representasjoner, enten det skulle være uttrykkelig formulert eller underforstått, herved er begrenset i størst mulig grad så langt loven tillater det. sportylab.no har ikke noe ansvar for tapt fortjeneste hos bedriftskunder. sportylab.no har heller ikke noe ansvar for indirekte tap, som for eksempel tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at Produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade.

Siste endret: 01.02.2023.